ÖZEL (ÖZGÜL)ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

 

ÖZEL (ÖZGÜL) ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Öğrenme :  Algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bilgiyi göstermeyi içeren bilginin kazanılması işlevidir.

Bu tanıma göre önce bilgi beyne ulaşmalı (girdi), sonra organize edilmeli, anlaşılmalı (bütünleme), ardından depolanmalı (bellek) ve gerektiğinde dışarı verilmeli yani kullanılmalıdır. Öğrenme sürecinde yaşanan bu aşamalardan birinde ya da birkaçında bir sorun olduğunda Özgül Öğrenme Güçlüğü ortaya çıkar.   

Bazı araştırmacılar her çocuğun sorununu farklı alanlarda ve farklı derecelerde olabileceğini belirtip öğrenme bozukluklarını 4’e ayırmışlardır.

 • Disleksi – Okuma güçlüğü
 • Diskalkuli – Matematik güçlüğü
 • Disgrafi – Yazılı anlatım güçlüğü
 • Dispraksi – Başka türlü adlandırılamayan öğrenme güçlüğü

 

  ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BELİRTİLERİ

Zeka düzeyi

 • Normal ya da normalin üstündedir.

 Dikkat sorunları

 • %40′ ında dikkatleri kısa sürelidir, kolayca dağılır. Konsantrasyon güçlükleri vardır.

 Koordinasyon sorunu

 • Motor koordinasyonları zayıftır.

 Görsel algı sorunları

 • Görsel ayrımlaştırma yetenekleri zayıftır.( ters yazma, b –d yi karıştırma)
 • Görsel figür – zemin ayırt etmede güçlük çekerler.
 • Görsel hafızaları zayıftır.
 • Uzaklık ve derinlik algıları bozuktur.

İşitsel algı sorunları

 • İşitsel ayırımlaştırmada güçlük çekerler. Bazı harfleri karıştırırlar.
 • İşitsel kavrama yetersizdir, yönergeleri anlayamazlar.
 • İşitsel figür –zemin ayırt etmede zorluğu vardır. TV izlerken kapı zilini duymama gibi
 • İşitsel hafızaları zayıftır.

Dil problemleri

 • Gecikmiş dil gelişimi görülebilir
 • Uygun dizilişli cümle kurmada sorun yaşarlar.
 • Kendini ifade etmede yetersizlik yaşarlar.

Organizasyon bozukluğu

 • Dağınıktır, zamanı iyi kullanamazlar.

Oryantasyon sorunları

 • Yön bulmakta ve sağ-sol ayırt etmede zorluk çekerler.

Zaman sorunu

 • Zamanı karıştırırlar, önce-sonra, dün – bugün kavramlarını karıştırırlar, saati zor öğrenirler.
 • Çalışma alışkanlıkları yetersizdir.

Sosyal duygusal davranış sorunları

 • Düşünmeden davranırlar.
 • Engellenince ani tepki gösterirler.
 • Sosyal rekabet duygusu yaşın altındadır.
 • Arkadaşlarıyla uyum sağlayamazlar.
 • Değişikliğe zor uyum sağlarlar.
 • Duygulanım değişikliği görülür.

Akademik beceri sorunları
Okumayı sökememe, yavaş ve hatalı okuma, yazı bozuklukları, imla ve noktalama hataları görülür.

 • Matematik sembollerini öğrenememe.

 ALINTIDIR : Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Hakan Mutlu