bursa atipik otizm

Otizm ve Atipik Otizmde Sıklıkla Karşılaşılan Belirtileri Nelerdir?

         *Anne babaya ve çevreye yeterince ilgi göstermeme 

          *Beslenme sorunları

          *Bebeklik döneminde beklenilen sosyal gülümsemenin olmaması

          *İletişimde kullanılan vücut jestlerini kullanamama veya kullanımını anlayamama

          *Zayıf ya da hiç göz temasının olmaması

          *Ebeveynler, kardeşler öğretmen gibi yaşantılarında önemli olabilecek kişilerin sosyal konumlarını anlama ile ilişkili güçlükler veya sık sık karıştırma

          *Anneye veya babaya veya bakım veren kişiye bağlanma ile ilişkili güçlükler

          *Tekrarlayıcı basmakalıp davranışlar (örn. Kendi etrafında dönme, kanat çırpma hareketi)

          *Gelişimsel basamaklarda gerilik veya sapma

                otizim

            *Murmuring adı verilen ezgisel tekrarlayıcı sesler 

           *Konuşma gecikmesi 

           *Hayatın tüm alanlarında rutinlere, tekrarlara aşırı eğilim

           *Konuşmadaki normal ezginin olmaması

           *Toplu oyunlara katılmaya isteksizlik 

           *Konuşmanın içeriğini algılama ile ilgili güçlükler 

           *Arkadaş edinmede belirgin sorunlar. 

           *Dil kalıplarını zamirleri ve cümle zaman uyumunun yanlış kullanımı (örn. karnı acıktığında “sen yemek istiyor” gibi) 

            *Soyut kavramları anlama ile ilişkili güçlükler (örn.Esprileri anlama, imaları fark etme gibi) İstediği şeyleri eli ile işaret etmek yerine anne ve babasının elinden tutarak götürme      

            *Karşısında kişilerin motivasyon ve isteklerine yönelik çıkarımlar yapma, ne düşündüğünü ön görebilme süreçlerinde sorunlar 

            *Bazen garip tuhaf davranışlar 

Kaydet