Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Özel eğitim denildiğinde bireysel olarak bireyin psikolojik, sosyolojik ve akademik sınırlarına uygun verilen özel eğitim aklımıza gelmektedir. Özel eğitimin psikolojik yönünü;

• Özel durumu olan çocukların kendi potansiyelleri içinde uyum sağlamalarını artırmak
• Çocukların öz güvenlerini geliştirmek
• Aile ilişkilerini düzenlemek
• Aileye rehberlik etmek
• Çocukların kişilik gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamak
• Olası rahatsızlık yaratıcı davranışların oluşmasını engellemek
• En önemlisi çocuğa değerli, emsalsiz ve sevilmeye değer olduğunu hissettirmek oluşturmaktadır.

Çocuklara yardım etmede, onları yeniden kazanmada en önemli faktör ailedir. Aile ilişkileri çocuğun yetişkinlik döneminde edineceği kişilik yapısı üzerinde büyük bir etkendir. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede bireylerin belli başlı özgürlükleri vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Şimdi ve burada olanı duyma ve görme özgürlüğü
2. Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü
3. Kendi düşüncelerini olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü
4. Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü
5. Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü
Çocuklarımızın her zaman kendilerini ifade etmelerine izin vermeli ve onların iç dünyalarını anlamaya çalışmalıyız.