Hizmet İçi Eğitimlerimiz

• Çalışanlarımızla kurum içinde işbirliği sağlanması amacıyla ayda iki kez olmak üzere hizmet içi eğitim toplantıları yapılmaktadır.
• Aramıza yeni katılan eğitimcilerimize, kurumumuzun eğitim anlayışını, çalışma sistemini kazandırmak ve işe uyum sürecini hızlandırmak amacıyla eğitim koordinatörü tarafından hizmet içi eğitim seminerleri verilmektedir
• Ayrıca kongre, seminer vb. etkinliklere katılım sağlanarak alan hakkında ki gelişmeleri de yakından takip edip yenilikleri eğitim sistemimize dahil etmekteyiz.