Bireysel Eğitimler
Merkezimize kaydı yapılan öğrenci, öncelikle mesleğinde uzman öğretmenler tarafından eğitsel değerlendirmeye alınmakta, performansı ve alacağı eğitim belirlenmektedir. Ardından öğrencinin eğitim gereksinimleri belirlenmekte ve bu gereksinimler öncelik sırasına göre sıralanmaktadır. Öncelik sıralaması yapılan gereksinimlere göre yıllık amaçlar belirlenerek öğrencinin “bireyselleştirilmiş eğitim program(BEP)” hazırlanmaktadır.

Eğitim süreci içinde öğrenci, uzman meslek elemanları tarafından 3 aylık aralıklarla değerlendirilmekte ve aile öğrencinin gelişimi konusunda bilgilendirilmektedir.

Bireysel eğitim;öğrencinin eğitim gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış sınıflarda uzman meslek elemanı ile birlikte birebir 45 dk içinde aldığı eğitimdir.

Her bireysel eğitimden sonra uzman meslek elemanı veliye o seans hakkında gerekli açıklamayı yapar ve diğer seansa kadar ev ödevlendirmesinin neler olduğunu açıklar.