Vizyonumuz ve Misyonumuz

Okulumuzda araştıran, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, proje çalışmalarına önem veren, yaparak-yaşayarak öğrenme metodunu kullanan, biz bilinciyle kaliteli gelecek sağlama yoluna giderek, öğrenme ortamlarını çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte oluşturarak, en üst düzeyde kalıcı davranış kazanmış bireyler yetiştirmektir.