ilkokulda-karsilasilan-sorunlar

İlkokulda Karşılaşılan Sorunlar

Anne babaların hayatını değiştiren en büyük olaylardan bir tanesi çocuğunun okula başlamasıdır. Hatta daha okul başlamadan aileler, çevresindeki kişilerle  sevinçlerini, kaygılarını,beklentilerini paylaşırlar.Ancak çocukları okula başladığında herşey yolunda gitmeyebilir.Özellikle birinci sınıfa başladıklarında bazı sıkıntılar yaşayabilirler.

 Okumayı yazmayı öğrenmekte ve aritmetik işlemleri yapmakta zorlanabilir  ya da sınıf arkadaşlarından geride kalabilir.

Bunların yanında ;

Arda arda söylenen eylemleri yerine getiremiyorsa,

Sınıf kurallarına uymada zorluk çekiyorsa,

Zaman-mekan algısı  gibi konularda zorlanıyorsa,

Kendini tanıtma,yaşadığı olayları aktarmada zorluk çekiyorsa,

Oyun oynarken arkadaşlarına eşlik etmiyorsa,

Yersiz öfkeler yaşıyorsa,

Sözcük dağarcığı istenilen düzeyde değilse,

Bilginin hatırlanmasında güçlük çekiyorsa,

Verilen sesleri öğrenip,sesleri birleştiremiyor ve heceleme yapamıyorsa,

Okuma-yazma yaparken harf ekleme,harf atlama yapıyorsa,

Okuma-yazma çalışmalarında isteksizlik yaşıyorsa,

Noktalı harflerin noktasını koymuyor,noktalama işaretlerine ve imla kurallarına dikkat etmiyorsa,

Harfler ve kelimeler arası boşluk bırakmıyor, bitişik yazıyorsa,

Harf ve rakamları ters yazıyorsa,

Tahtadan deftere yazı geçiremiyorsa,

Basit işlemleri yapamıyorsa,

En önemlisi okuyor fakat anlamıyorsa,

Kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.Okulda bulunan sınıf öğretmeni ve rehberlik servisinden de yardım alabilirsiniz.