egitimde oyunun önemi

Eğitimde Oyunun Önemi

      Çocuk için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olan oyun, çocuğun en doğal öğrenme aracıdır. Oyun çocuklar için, keşfetme, öğrenme, kendini ifade etme demektir.

  Oyunu, özgürce ve kendiliğinden yapılan, haz veren, mutluluk kaynağı olan, çocuğun gelişimini destekleyen ve eğlendiren, yorgunluk ve sıkıntılardan kurtaran etkinlikler şeklinde tanımlayabiliriz.

   Çocuğun büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için beslenme, sevgi, bakım ne kadar gerekli ise; oyun ve oyuncaklar da o kadar gereklidir. Oyun ve oyuncak, çocuğun fiziksel gelişimine büyük katkılar sağladığı gibi; aynı zamanda bugün ve gelecek için de bilişsel gelişimini destekler.

Bilişsel Gelişimin Desteklenmesinde Oyun ve Oyuncakların Önemi:

Oyun ve oyuncaklar çocukların;

*Görme, işitme, dokunma gibi duyuları destekler.

*Renk, sayı, şekil, büyük-küçük, uzun-kısa, mekânsal ilişkiler, zaman gibi kavramların gelişmesine neden olur.

*Akıl yürütme, problem çözme, bellek gibi zihinsel süreçleri harekete geçirir.

*Benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmeyi, eşleştirmeyi, parça-bütün ilişkisini kurmayı, sıralama ve gruplama yapmayı öğretir.

*Zihinde canlandırma, yaratıcı düşünme yeteneklerini ve hayal gücünü geliştirir. Dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğretir.

Dil Gelişiminin Desteklenmesinde Oyun ve Oyuncakların Önemi:

*Dil gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanmış olan eğitici oyuncaklarla oynayan çocuklar, yeni sözcükler öğrenirler. Böylelikle bir durumu ya da bir olayı anlatma, soru sorma becerileri gelişir.

*Çocuk kendini ifade etme ve sözlü olarak ifade edilenleri anlamayı öğrenir.  

Sosyal ve Duygusal Gelişimin Desteklenmesinde Oyun Ve Oyuncakların Önemi:

Oyun ve oyuncaklar sayesinde çocuklar;

*Paylaşma, yardımlaşma, sorumluluk alma, işbirliği yapabilme, sırasını bekleme, kurallara uyma .. gibi sosyal becerilerini geliştirir.

*Değişik sosyal rolleri deneme, duygularını dışa vurma olanağı bulunurlar.

*Başladığı bir işi sürdürebilme, sonlandırma gibi becerilerini geliştirirler.

*Oyun sırasında mutluluk, sevinç, acıma, korku, kaygı, dostluk, düşmanlık, kin, nefret, sevgi, sevilme, sevme, güven duyma gibi birçok duygusal tepkiyi öğrendiği gibi; aynı zamanda bazı duygusal tepkileri de kontrol etmeyi öğrenirler.

*Başkalarına saygılı davranmayı ve dinlemeyi öğrenirler.

Psiko-Motor Gelişimin Desteklenmesinde Oyun ve Oyuncakların Önemi:

 Oyun ve oyuncaklar çocukların;

*El ve parmak kaslarını etkili olarak kullanabilmesini, el-göz koordinasyonu gibi becerilerinin gelişimini kolaylaştırır.

*Kas gelişimini hızlandırır ve güçlendirir.